Skip to content Skip to footer

Collegium Łukasza Cieplińskiego

Rozpoczynamy nowy projekt edukacyjny w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL – „Collegium Łukasza Cieplińskiego”!

29 września 2023 roku w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odbyło się pierwsze spotkanie w ramach „Collegium Łukasza Cieplińskiego”. Przedstawiciele młodzieży z całej Polski spotkali się z dr. hab. Filipem Musiałem, dyrektorem MŻWiWP PRL, zwiedzili Muzeum, a także wzięli udział w weekendowym obozie edukacyjno-historycznym. Podczas „Collegium” odbyły się warsztaty historyczne poświęcone postaci patrona projektu, warsztaty projektowe, a z młodzieżą dyskutowaliśmy o tym, jak opowiadać najnowszą historię Polski młodemu pokoleniu.

Współorganizatorem „Collegium” jest Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska.

Projekt „Collegium Łukasza Cieplińskiego” jest połączeniem programu szkoleniowego, edukacji historycznej oraz wolontariatu, skierowanym do młodzieży i studentów. Projekt ma nie tylko przybliżać postać Łukasza Cieplińskiego, ale także być zaproszeniem dla młodych ludzi do współtworzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Skip to content