Skip to content Skip to footer

Polityka prywatności  serwisu www.muzeumrakowiecka37.pl

§1

Definicje:

 1. 1. Administrator– oznacza Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37, kod: 02-521 nr RIK/1/22, NIP 5213901853 REGON 386547883.
 2. Cookies– oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Serwisu.
 3. Dane osobowe –  informacje  o  osobie  fizycznej  zidentyfikowanej  lub  możliwej  do 
  zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
  fizjologiczną,  genetyczną,  psychiczną,  ekonomiczną,  kulturową  lub  społeczną  tożsamość,  w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Cookies oraz innej podobnej technologii.
 4. Serwis– oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy www.muzeumrakowiecka37.pl.
 5. Urządzenie– oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Serwisu.
 6. Użytkownik– oznacza  osobę fizyczną odwiedzającą Serwis
 7. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach za pomocą Cookies,.

§3

 1. Administratorem Danych osobowych jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37, kod: 02-521.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Danych osobowych za pośrednictwem:
 • listownie na adres: Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji), ul. Rakowiecka 37, 02 – 521 Warszawa,
 • e-mail: iod@muzeumrakowiecka37.pl.
 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam Danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z RODO.
 2. Administrator przetwarza Dane osobowe w celu:
 3. informowania o działalności Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. kontaktowym za pomocą Serwisu lub danych podanych w Serwisie (art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz art. 6 lit. e RODO).
 5. komunikacji oraz informowania o działalności Administratora za pośrednictwem Serwisu lub dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (art. 6 ust. 1 lit e RODO)
 6. Dane osobowe przetwarzamy jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem. W przypadku przetwarzania danych osobowych w informowaniu o swojej działalności Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego celu lub do czasu rezygnacji z niej Użytkownika.
 7. Dane osobowe w żadnym wypadku nie będą udostępniane, przekazywane ani sprzedawane. Wszelkie dane mogą być przekazane jedynie na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami lub podmiotom upoważnionym przez Administratora danych osobowych lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych i transferu Danych osobowych.
 9. Użytkownik prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie Danych osobowych w dowolnym momencie, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.

§4

 1. Administrator wykorzystuje  Cookies  przede  wszystkim,  aby  umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy Cookies:
 3. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
 4. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają Cookies.
 6. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do:
 7. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu,
 8. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
 9. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 10. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
 11. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 12. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
 13. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 14. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
 15. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 16. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej, a w szczególności do:
 17. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 18. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 19. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 20. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 21. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.
 22. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowego Facebook lub Twitter.
 23. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 24. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 25. Ograniczenie stosowania Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§5

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis muzeumrakowiecka37.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 3. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.
Skip to content